Dlaczego warto studiować w WSC?

Drodzy Absolwenci,

pragniemy zaprosić was do podjęcia studiów w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi. Prowadzimy studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie w systemie niestacjonarnym), oparte na zasadach przewidzianych postanowieniami Procesu Bolońskiego, Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Kierunek ten posiada specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi jest wprawdzie uczelnią młodą, jednakże znaną i cenioną w środowisku akademickim. Dbamy o wysoką jakość kształcenia m.in. w zakresie nauk prawnych, nauk o państwie i administracji; staramy się łączyć teorię z praktyką funkcjonowania administracji i wyposażyć naszych studentów w praktyczne umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi jest uczelnią „otwartą na studenta”. Tworzymy nowoczesne programy nauczania, organizujemy zajęcia poza dydaktyczne (koła naukowe, spotkania z doradcą zawodowym), organizujemy praktyki w administracji publicznej i prywatnej, oferujemy dobre warunki studiowania, przyjazne środowisko oraz niskie opłaty za studia, a nawet rabaty i zwolnienia z opłat.

Atrakcyjna lokalizacja Uczelni w centrum Łodzi, w sąsiedztwie innych ośrodków naukowych i akademickich, jak Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki – zapewnia przyjazną atmosferę akademicką.

W celu realizacji procesu dydaktycznego Uczelnia nie tylko zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, ale także stawia na przygotowanie zawodowe swoich studentów m.in. realizując obowiązkowy program praktyk studenckich w administracji publicznej lub instytucjach prywatnych.

Studentom zdolnym i pracowitym Uczelnia zapewnia pomoc finansową. Pamiętamy także o tych osobach, które borykają się z problemami finansowymi. Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi posiada system pomocy finansowej dla studentów, którzy mogą otrzymać wsparcie finansowe w formie stypendium za wyniki w nauce, stypendiów socjalnych i innych form pomocy materialnej.

Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi!

Z wyrazami szacunku
Władze Uczelni