Absolwenci

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów

W związku z powyższym, zapraszamy Absolwentów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi do wypełnienia ankiety i przesłania jej na adres: dziekanat@ws.cosinus.pl POBIERZ ANKIETĘ

Regulamin Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi  POBIERZ REGULAMIN