Dokumenty do pobrania

 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ

Wzór podania do Rektora
 Wzór podania do Kanclerza
 Wzór podania do Dziekana
 Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
 Podanie o udzielenie urlopu
 Podanie o warunkowy wpis na semestr
 Podanie do Koordynatora i Opiekuna praktyk
 Podanie o powtarzanie semestru
 Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
 Podanie o przyjęcie na wyższy semestr
Podanie o zwrot dokumentów
 Podanie o zmianę danych osobowych
 Podanie o rezygnację ze studiów