Akty prawne zewnętrzne

Ustawa  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023.poz.742)

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (2023)

 

Akty prawne wewnętrzne

AKTUALNE

REGULAMIN STUDIÓW Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi - obowiązujący od 1.10.2022 r. 

Uchwała Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Studiów wraz z Uchwałą Samorządu Studenckiego 

STATUT UCZELNI - obowiązujący od 21.10.2022 r. 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów - obowiązujący od 1.10.2023 r.    

   Wzorzec dyplomu studiów I stopnia

-----------------

ARCHIWUM

 Regulamin Studiów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

 Statut Uczelni

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi- obowiązujący od 1.10.2017 r.

  Uchwała Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Studiów wraz z Uchwałą Samorządu Studenckiego

 Regulamin Studiów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi- obowiązujący od 1.10.2016 r.

 

ZARZĄDZENIA REKTORA

ROK AKADEMICKI 2024/2025

Zarządzenie Rektora nr 1/04/2024 Opłaty czesnego 2024/2025 

Zarządzenie Rektora nr 2/04/2024 Promocja "Studia 40 plus"

Zarządzenie Rektora nr 3/04/2024 Promocja dla aktywnych studentów

Zarządzenie Rektora nr 4/04/2024 Opłaty czesnego 2024/2025 CUDZOZIEMCY 

Zarządzenie Rektora nr 5/04/2024 Organizacja roku akademickiego 2024/2025 

-----------------

ARCHIWUM

Zarządzenie Rektora nr 6/05/2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie promocji dla aktywnych studentów

Zarządzenie Rektora nr 5/05/2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie zasad promocji "Studia 40 plus" w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Rektora nr 4/05/2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie promocji "0 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia"

Zarządzenie Rektora nr 3/05//2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie opłat za studia wyższe dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Rektora nr 2/05//2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie opłat za studia wyższe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Rektora nr 1/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

   Zarządzenie Rektora nr 2/09/2021 z dnia 19.09.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi w roku akademickim 2021/2022

 Zarządzenie Rektora nr 5/05/2021 z dnia 22.05.2021 w sprawie promocji "0 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia"

Zarządzenie Rektora nr 4/05/2021 z dnia 22.05.2021 r. w sprawie zasad promocji "Studia 40 plus" w roku akademickim 2021/2022

 Zarządzenie Rektora nr 3/05/2021 z dnia 22.05.2021 r. w sprawie promocji dla aktywnych studentów

 Zarządzenie Rektora nr 2/05//2021 z dnia 22.05.2021 r. w sprawie opłat za studia wyższe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Rektora nr 1/05/2021 z dnia 5.05.2021 r. w sprawie zasad regulujacych organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się pokreślonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Rektora nr 1/04/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Rektora nr 1/02/2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi od dnia 27 lutego 2021 roku

Zarządzenie Rektora nr 1/01/2021 z dnia 4.01.2021 r. w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 1/10/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi od dnia 17.10.2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 11/05/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 10/05/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu nr 3/10/2018 Rektora z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zasad pisania i składania prac dyplomowych

  Zarządzenie Rektora nr 9/05/2020 w sprawie promocji "0 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia" w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi

  Zarządzenie Rektora nr 8/05/2020 w sprawie zasad promocji "Studia 40 plus" w roku akademickim 2020/2021 w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi

  Zarządzenie Rektora nr 7/05/2020 w sprawie promocji dla aktywnych studentów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

  Zarządzenie Rektora nr 6/05/2020 w sprawie opłat dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

  Zarządzenie Rektora nr 5/05/2020 w sprawie opłat za studia wyższe dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

 Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 2/07/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów

Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 1/07/2019 w sprawie akcji promocyjnej "Przyprowadź znajomych"

Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 1/06/2019 w sprawie promocji "0 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia" w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi

  Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 4/05/2019 w sprawie promocji dla aktywnych studentów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 2/05/2019 w sprawie opłat za studia wyższe dla studentów cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2010

Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 1/05/2019 w sprawie opłat za studia wyższe dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2010

Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 1/04/2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020
  Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 1/01/2018 w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 3/10/2018 w sprawie zasad pisania i składania prac dyplomowych

 Zarządzenie Rektora WS COSINUS nr 3/10/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/04/2017 z dnia 22.04.2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 

ZARZĄDZENIA KANCLERZA

 Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 44 w sprawie zasad postępowania w zakresie podstawowych środków bezpieczeństwa obowiązujących w Uczelni w celu ochrony przed zagrożeniem koronawirusem

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 43 w sprawie zasad działania w czasie trwania epidemii dla pracowników

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 41 w sprawie opłat za studia dla osób przenoszących się z innej uczelni do Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 40  w sprawie opłat dla osób wznawiających studia w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 39 w sprawie opłat dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w Wyższej Szkole COSINUS  w Łodzi w roku akademickim 2018/2019.

  Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 38 w sprawie opłat za studia wyższe dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 37 w sprawie terminowego regulowania zobowiązań wobec Uczelni

 Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 36 w sprawie opłat z tytułu korzystania z Biblioteki Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 34 w sprawie utraty zniżek w opłacie czesnego w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Uczelni.

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 33 w sprawie zasad promocji "Studia 40 plus" w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 32 w sprawie opłat za studia dla osób przenoszących się z innej uczelni do Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi w roku akademickim 2017/2018.

 Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 31 w sprawie opłat dla osób wznawiających studia w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 30 w sprawie opłat dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w Wyższej Szkole COSINUS  w Łodzi w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 29 w sprawie opłat za studia wyższe dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018.