Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 została zakończona. Jednocześnie informujemy, iż następna rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie się w czerw

Wyślij zgłoszenie