Rekrutacja na studia w roku akademickim 2024/2025

Miesięczna wysokość czesnego w roku akademickim 2024/2025:

I semestr - 369 zł /msc
II semestr  - 369 zł/msc
III semestr - 429 zł/msc
IV semestr - 429 zł/msc
V semestr - 499 zł/msc
VI semestr - 499 zł/msc

Miesięczne opłaty wnosi się do 15-go każdego miesiąca.

Wysokość opłat dla kandydatów w roku akademickim 2024/2025
Wysokość opłat dla kandydatów cudzoziemców w roku akademickim 2024/2025

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są na rachunek bankowy
Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, ul. Wólczańska 81,
o numerze 48 1540 1245 2056 4805 9235 0002,
prowadzonym w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

---------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024

Miesięczna wysokość czesnego w roku akademickim 2023/2024:

I semestr 349 zł /msc
II semestr  349 zł/msc
III semestr 399 zł/msc
IV semestr 399 zł/msc
V semestr 449 zł/msc
VI semestr 449 zł/msc

Miesięczne opłaty wnosi się do 15-go każdego miesiąca.
Wysokość opłat dla kandydatów w roku akademickim 2023/2024
Wysokość opłat dla kandydatów cudzoziemców w roku akademickim 2023/2024

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są na rachunek bankowy

Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, ul. Wólczańska 81,
o numerze 48 1540 1245 2056 4805 9235 0002,
prowadzonym w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

Zachęcamy do korzystania z ulg i promocji w naszej Uczelni:

✅ Wpisowe 0 zł
✅ I semestr gratis
✅ 5 % zniżki w przypadku płatności za cały semestr
✅ 5% zniżki w czesnym za przyprowadzenie znajomych do szkoły policealnej
✅ Nawet do 100% zniżki w czesnym za przyprowadzenie znajomych do WSC
✅ Promocja dla aktywnych studentów – zdobądź dodatkowe kwalifikacje i otrzymaj zniżkę w opłacie czesnego
✅ Promocja "Studia 40 plus"

Bogaty program stypendialny

Studiując w WS COSINUS możecie Państwo skorzystać także
z BOGATEGO SYSTEMEMU STYPENDIALNEGO oferowanego przez Uczelnię.

Dysponujemy środkami na:

  • stypendia socjalne,

  • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,

  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

  • zapomogi.

Zapisując się do nas możesz liczyć na wysokie stypendia

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych od 800 zł  do 1000 zł.
  • Stypendium socjalne od 800 zł do 1000 zł.
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów osiągających wysokie wyniki w nauce od 800 zł do 1000 zł.
  • Jednorazowe zapomogi z tytułu zdarzeń losowych (urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadek, choroba, kradzież i inne) do 3000 zł

Więcej informacji dotyczących stypendium znajduje się w zakładce  Student -> Stypendia
Kwoty stypendiów pozwalają na częściowe i/lub całkowite pokrycie kosztów związanych z kształceniem.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia studiów licencjackich całkowicie bezpłatnie.

Studenci Wyższej Szkoły COSINUS, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, korzystają z dofinansowań PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) .