Godziny pracy Dziekanatu w czerwcu 2020 r.:

ŚRODA - 8:00-17:00
CZWARTEK - 8:00-17:00
PIĄTEK - 8:00-17:00
SOBOTA 20.06. - 8:00-14:00

W dniach od 1 do 3 lipca 2020 r. Dziekanat będzie zamkniety.

Ze względu na podjęcie przez Uczelnię działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 prosimy o kontakt z Dziekanatem w trybie zdalnym: telefonicznym (42 636-33-66) lub e-mailowym (dziekanat@ws.cosinus.pl, k.micula@ws.cosinus.pl ).

REKTOR
dr Teresa Sokólska

Przyjęcia po uzgodnieniu terminu w Rektoracie

DZIEKAN
Dyżur w wyznaczone dni.

Szczegóły w zakładce:
Studia ->Dziekanat

KANCLERZ
mgr Anna Wojtaszek- Rezler

Tel. 42 636-33-66,
wew. 18
kwestor@ws.cosinus.pl
 

Dyżur w wyznaczone dni.
Szczegóły w zakładce:
Studia->Kwestura

Aktualności

Informacja
27.06.2020

W dniach od 1 do 3 lipca 2020 r. Dziekanat będzie zamkniety.

Legitymacje studenckie
10.06.2020

W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie są ważne co najmniej do 30 listopada.

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Żródło: www.studia.gov.pl

Legitymacje studenckie
12.03.2020

Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

Zarządzenie Rektora w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych
11.03.2020

Mając na względzie aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną władze Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi podjęły decyzję o odwołaniu wszystkich zajęć od środy, 11 marca włącznie.

Zarządzenie Rektora z dnia 11 marca 2020 r.

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
10.03.2020

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus

Bieżące wiadomości publikowane są na stronach:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/

Funkcjonuje również całodobowa infolinia :

 800 190 590

Uczelnia wyższa, studia wyższe, wyższa szkoła Łódź - administracja, pedagogika Łódź. Szkoły wyższe, uczelnie, pedagogika, administracja zaoczne - szkoła wyższa w Łodzi zaprasza. Uczelnie, studia Łódź, wyższa szkoła w Łodzi.