Godziny otwarcia Dziekanatu

poniedziałek - nieczynny
wtorek - nieczynny
środa - 10:00-18:00
czwartek - 8:00-15:30
piątek - 10:00-18:00
sobota -  8:00-15:30             (zjazdy stacjonarne)
niedziela - 8:00-14:00           (zjazdy stacjonarne)

W dniu 25.02.2018 r. (niedziela) dziekanat będzie nieczynny

dziekanat@ws.cosinus.pl

Tel. 42 636-33-66

REKTOR
dr Beata Piotrowska
Przyjęcia po uzgodnieniu terminu w Rektoracie

DZIEKAN
dr Iwona Sobczyk

Dyżur w wyznaczone dni.

Szczegóły w zakładce:
Studia ->Dziekanat

KANCLERZ
mgr Anna Wojtaszek

Tel. 42 636-33-66,
wew. 18
kanclerz@ws.cosinus.pl
 

Dyżur w wyznaczone dni.
Szczegóły w zakładce:
Studia->Kwestura

Aktualności

Promocja dla studentów przenoszących się z innej uczelni!!!
2018-02-10

Rozważasz zmianę uczelni? Zostań Studentem WSC!

Uczelnia przygotowała specjalną promocję dla studentów, którzy od semestru letniego 2017/2018 chcieliby przenieść się na naszą uczelnię.

Możliwe jest przeniesienie na semestr II lub IV, jeśli kierunek, z którego student chce się przenieść jest zgodny z kierunkiem administracja.

Osoba, która otrzyma zgodę Dziekana na przeniesienie się uiszcza opłatę promocyjną w kwocie 229 zł miesięcznie.
Opłata obowiązuje przez cały okres kształcenia.

Podania o przeniesienie są przyjmowane do 25 lutego 2018 r.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Biblioteka
2018-02-10

Szanowni Czytelnicy Biblioteki Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi.

Informujemy, iż do końca lutego 2018 r. Biblioteka będzie nieczynna z powodu choroby Kustosza.
Czytelnikom, którym w tym terminie przypada zwrot wypożyczonych książek, nie będą naliczane kary.
Wypożyczone książki można zwrócić do Dziekanatu.
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy.

Uwaga Studenci!
2016-10-01

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, prosi aby zapytania i wnioski do Rady Studentów, kierować na adres e-mail: samorzad@ws.cosinus.pl

Rekrutacja trwa!

Trwa nabór na studia - kierunek administracja, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, administracja finansów publicznych, administracja samorządowa, praca i zabezpieczenia społeczne, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawo i administracja dla przedsiębiorców – studia Łódź.

Uczelnia wyższa, studia wyższe, wyższa szkoła Łódź - administracja, pedagogika Łódź. Szkoły wyższe, uczelnie, pedagogika, administracja zaoczne - szkoła wyższa w Łodzi zaprasza. Uczelnie, studia Łódź, wyższa szkoła w Łodzi.