Godziny pracy Rektoratu:

ŚRODA - 8:00-14:00
CZWARTEK - 8:00-17:30
PIĄTEK - 8:00-16:00
SOBOTA (22.01) - 8:00-15:00
NIEDZIELA (23.01) -8:00-14:00

 

REKTOR
dr Teresa Sokólska

Przyjęcia po uzgodnieniu terminu w Rektoracie

DZIEKAN
Dyżur w wyznaczone dni.

Szczegóły w zakładce:
Studia ->Dziekanat

KANCLERZ
mgr Anna Wojtaszek- Rezler

Tel. 42 636-33-66,
wew. 18
kwestor@ws.cosinus.pl
 

Dyżur w wyznaczone dni.
Szczegóły w zakładce:
Studia->Kwestura

Aktualności

Ważność legitymacji studenckich
14.10.2021

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) Legitymacje studenckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r.

Aktualny hologram na semestr zimowy 2021/2022 jest do odbioru w godzinach otwarcia Rektoratu.

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022
13.10.2021

Decyzją Władz Uczelni zajęcia w semestrze zimowym, w roku akademickim 2021/2022 będą odbywały się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość -za pośrednictwem platformy ZOOM.
Linki do poszczególnych zajęć będą wysyłane na grupowe adresy mailowe.

 

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
10.03.2020

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus

Bieżące wiadomości publikowane są na stronach:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/

Funkcjonuje również całodobowa infolinia :

 800 190 590

Uwaga Studenci!
01.10.2016

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, prosi aby zapytania i wnioski do
Rady Studentów, kierować na adres e-mail: samorzad@ws.cosinus.pl

Uczelnia wyższa, studia wyższe, wyższa szkoła Łódź - administracja, pedagogika Łódź. Szkoły wyższe, uczelnie, pedagogika, administracja zaoczne - szkoła wyższa w Łodzi zaprasza. Uczelnie, studia Łódź, wyższa szkoła w Łodzi.