Godziny otwarcia Dziekanatu

poniedziałek - nieczynny
wtorek - nieczynny
środa - 10:00-18:00
czwartek - 8:00-15:30
piątek - 10:00-18:00
sobota -  8:00-15:30             (zjazdy stacjonarne)
niedziela - 8:00-14:00           (zjazdy stacjonarne)

W miesiącu styczniu dziekanat będzie nieczynny w dniach:

18.01.2018 r. (czwartek)
24.01.2018 r. (środa)

dziekanat@ws.cosinus.pl

Tel. 42 636-33-66

REKTOR
dr Beata Piotrowska
Przyjęcia po uzgodnieniu terminu w Rektoracie

DZIEKAN
dr Iwona Sobczyk

Dyżur w wyznaczone dni.

Szczegóły w zakładce:
Studia ->Dziekanat

KANCLERZ
mgr Anna Wojtaszek

Tel. 42 636-33-66,
wew. 18
kanclerz@ws.cosinus.pl
 

Dyżur w wyznaczone dni.
Szczegóły w zakładce:
Studia->Kwestura

Aktualności

Życzenia
2017-12-20

  

Godziny otwarcia w okresie świątecznym
2017-12-20

W dniu 22.12.2017 r. (piątek) Dziekanat czynny w godzinach 8:00-15:30.

W dniach od 23.12 do 26.12.2017 r. Dziekanat będzie nieczynny.

W dniu 27.12.2017 r. (środa) Dziekanat czynny w godzinach 11:00 - 18:00.
W dniu 28.12.2017 r. (czwartek) Dziekanat czynny w godzinach 8:00-15:30.
W dniu 29.12.2017 r. (piątek) Dziekanat czynny w godzinach 8:00-16:00.

W dniach od 30.12.2017 r. do 2.01.2018 r. Dziekanat będzie nieczynny.

Odbiór decyzji stypendialnych
2017-11-24

Szanowni Studenci,

informujemy, że w godzinach przyjęć interesantów wydawane są decyzje dotyczące stypendiów:
rektora dla najlepszych studentów,
socjalnych,
specjalnych,
zapomóg
.
Prosimy o osobiste zgłaszanie się po odbiór decyzji.

Studia podyplomowe
2017-11-08

Studia podyplomowe 2017/2018
Rekrutacja trwa do końca listopada !!!

Dofinansowanie nawet do 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Uwaga Studenci!
2016-10-01

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, prosi aby zapytania i wnioski do Rady Studentów, kierować na adres e-mail: samorzad@ws.cosinus.pl

Rekrutacja trwa!

Trwa nabór na studia - kierunek administracja, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, administracja finansów publicznych, administracja samorządowa, praca i zabezpieczenia społeczne, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawo i administracja dla przedsiębiorców – studia Łódź.

Uczelnia wyższa, studia wyższe, wyższa szkoła Łódź - administracja, pedagogika Łódź. Szkoły wyższe, uczelnie, pedagogika, administracja zaoczne - szkoła wyższa w Łodzi zaprasza. Uczelnie, studia Łódź, wyższa szkoła w Łodzi.