Godziny pracy Rektoratu w listopadzie 2020 r.:


CZWARTEK - 8:00-17:00
PIĄTEK - 8:00-17:00
SOBOTA
21.11 - 8:00-14:30
NIEDZIELA
22.11 - 8:00-14:00

W dniu 25.11.2020 r. Rektorat będzie nieczynny.
Ze względu na podjęcie przez Uczelnię działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 prosimy o kontakt z Dziekanatem w trybie zdalnym: telefonicznym (42 636-33-66) lub e-mailowym (rektorat@ws.cosinus.pl, k.micula@ws.cosinus.pl ).

REKTOR
dr Teresa Sokólska

Przyjęcia po uzgodnieniu terminu w Rektoracie

DZIEKAN
Dyżur w wyznaczone dni.

Szczegóły w zakładce:
Studia ->Dziekanat

KANCLERZ
mgr Anna Wojtaszek- Rezler

Tel. 42 636-33-66,
wew. 18
kwestor@ws.cosinus.pl
 

Dyżur w wyznaczone dni.
Szczegóły w zakładce:
Studia->Kwestura

Aktualności

Stypendia
29.10.2020
 
Uwaga Studenci!!!
Przedłużono termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg do 20 listopada 2020 r.
 
Wnioski można przesyłać pocztą tradycyjną, przysłać e-mailem (skany), bądź dostarczyć osobiście do Rektoratu.
Legitymacje studenckie
23.10.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Od momentu zniesienia tego ograniczenia, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie pozostaną ważne przez 60 dni.

Komunikat
16.10.2020

Zgodnie z zarządzeniem Rektora zajęcia dydaktyczne w dniu 17-18 października 2020 r. zostają odwołane.
Szczegółowe informacje zostały wysłane na grupowe adresy mailowe.

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
10.03.2020

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus

Bieżące wiadomości publikowane są na stronach:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/

Funkcjonuje również całodobowa infolinia :

 800 190 590

Uwaga Studenci!
01.10.2016

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, prosi aby zapytania i wnioski do Rady Studentów, kierować na adres e-mail: samorzad@ws.cosinus.pl

Uczelnia wyższa, studia wyższe, wyższa szkoła Łódź - administracja, pedagogika Łódź. Szkoły wyższe, uczelnie, pedagogika, administracja zaoczne - szkoła wyższa w Łodzi zaprasza. Uczelnie, studia Łódź, wyższa szkoła w Łodzi.