Godziny otwarcia Dziekanatu w lipcu i sierpniu 2019 r.

ŚRODA-8:00-15:00
CZWARTEK
- 11:00-18:00
PIĄTEK- 8:00-15:00
dziekanat@ws.cosinus.pl

Tel. 42 636-33-66

REKTOR
dr Teresa Sokólska

Przyjęcia po uzgodnieniu terminu w Rektoracie

DZIEKAN
Dyżur w wyznaczone dni.

Szczegóły w zakładce:
Studia ->Dziekanat

p.o. KANCLERZ
mgr Dawid Rezler

Tel. 42 636-33-66,
wew. 18
kwestor@ws.cosinus.pl
 

Dyżur w wyznaczone dni.
Szczegóły w zakładce:
Studia->Kwestura

Aktualności

Stypendium - informacja
2019-07-03

Studenci, którzy starają się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składają do dziekanatu indeksy wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta do 10.07.2019 r.

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2019 r.

Uwaga Studenci!
2016-10-01

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, prosi aby zapytania i wnioski do Rady Studentów, kierować na adres e-mail: samorzad@ws.cosinus.pl

Uczelnia wyższa, studia wyższe, wyższa szkoła Łódź - administracja, pedagogika Łódź. Szkoły wyższe, uczelnie, pedagogika, administracja zaoczne - szkoła wyższa w Łodzi zaprasza. Uczelnie, studia Łódź, wyższa szkoła w Łodzi.