Ogłoszenia Dziekanatu

KOMUNIKAT RODO
08.06.2018

  Klauzula Informacyjna RODO

Karta Rabatowa "MŁODZI W ŁODZI"
06.07.2015

Karta uprawnia do uzyskania rabatów na produkty i usługi oraz korzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów karty.

Jak zdobyć kartę ??
Karta rabatowa „Młodzi w Lodzi” wydawana jest bezpłatnie.
Jej właścicielem może zostać każdy student naszej uczelni, który nie ukończył 26 roku życia.

Aktualna lista rabatów: http://mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa/welcome/register/add

Szczegóły na stronie: http://mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa/