Dyżury wykładowców

Wykaz dyżurów dydaktycznych nauczycieli akademickich
Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

mgr Jakub Jasiński e-mail: dziekan@ws.cosinus.pl

mgr Paweł Jasitczak e-mail: paweljasit@poczta.onet.pl

mgr Barbara Krawczyk-Podlecka e-mail: bpodlecka@op.pl

mgr Monika Luniak e-mail: luniak.monika.wsc@gmail.com

mgr Elzbieta Przewoźna e-mail: anna.przewozniak@wp.pl

mgr Dawid Rezler e-mail: dawid.rezler@gmail.com                            

dr Teresa Sokólska e-mail: teresasokolska@wp.pl

 

Wykaz dyżurów dydaktycznych lektorów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

mgr Berska Beata beata.nauka@yahoo.com