Samorząd Studencki

Dołącz do Rady Samorządu Studenckiego WSC!
31.10.2017

Podziękowania
28.04.2016

 W imieniu Władz Uczelni oraz Samorządu Studenckiego serdecznie dziękujemy wszystkim studentom zaangażowanym w zbiórkę zabawek i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka nr 6 w Łodzi. Poniżej podziękowania od dyrekcji Domu Dziecka.

Studencie! Nakręć się na akcję!
29.10.2015

Zachęcamy wszystkich Studentów do przyłączenia się do akcji.

Zbieramy plastikowe nakrętki dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach.

Pomagamy zbierając plastikowe nakrętki od butelek po napojach, od mleka, środków czystości itp.

Nakrętki można oddawać w Dziekanacie uczelni, ul. Wólczańska 81.

Apel Samorządu Studenckiego do wszystkich Studentów Wyższej Szkoły COSINUS
24.10.2012

Kodeks etyki studenta
26.10.2011

Zgodnie z art. 202a ust. 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Uczelniane samorządy studentów są obowiązane do opracowania i promowania Kodeksu etyki studenta.
Kodeks etyki studenta Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły COSINUS
26.10.2011


Samorzad Studentów tworza wszyscy studenci Uczelni. Poprzez swoje organy i przedstawicieli, Samorzad Studencki wykonuje nastepujace zadania:

1. Reprezentuje ogól studentów we wladzach Uczelni oraz wobec wladz Uczelni.
2. Stoi na strazy praw i interesów studentów.
3. Wspóldziala z wladzami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi.
4. Wyraza opinie srodowiska studenkiego w sprawach z nim zwiazanych lub wymagajacych jego wypowiedzi.
5. Inicjuje i wspiera dzialalnosc naukowa, kulturalna i wychowawcza studentów Uczelni.
6. Dziala na rzecz przestrzegania przez studentów zasad wspólzycia kolezenskiego.

 

Samorząd Studencki

Kontakt z Samorządem Studenckim:
samorzad@ws.cosinus.pl