Kwestura

Kanclerz zajmuje się finansami Uczelni.

Tu uzyskają Państwo wszelkie informacje dotyczące opłat za studia, a także informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego.

Kanclerz mgr Anna Wojtaszek-Rezler

Tel. (42) 636 33-66 wew. 18

e-mail: kwestor@ws.cosinus.pl

Dyżury Kanclerza:

6.10.2017 r., piątek, godz. 12:00-13:00
14.10.2017 r., sobota, godz. 11:00-12:00
21.10.2017 r., sobota, godz. 12:00-13:00
28.10.2017 r., sobota, godz. 11:00-12:00
5.11.2017 r., niedziela, godz. 14:00-15:00
18.11.2017 r., sobota, godz. 12:00-13:00
25.11.2017 r., sobota, godz. 11:00-12:00
2.12.2017 r., sobota, godz. 12:00-13:00
 

 

Wpłat z tytułu czesnego za studia należy dokonywać za każdy kolejny miesiąc, do dnia 15-tego danego miesiąca na numer rachunku bankowego: 

Administracja
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002

Socjologia
21 1540 1245 2056 4805 9235 0003