Kwestura

Kanclerz zajmuje się finansami Uczelni.

Tu uzyskają Państwo wszelkie informacje dotyczące opłat za studia, a także informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego.

p.o. Kanclerz mgr Dawid Rezler

Tel. (42) 636 33-66 wew. 18

e-mail: kwestor@ws.cosinus.pl

Dyżury Kanclerza:

14.03.2020 r., godz. 11:00-12:00 DziekanatWpłat z tytułu czesnego za studia należy dokonywać za każdy kolejny miesiąc, do dnia 15-tego danego miesiąca na numer rachunku bankowego: 

Administracja
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002