Kwestura

Kanclerz zajmuje się finansami Uczelni.

Tu uzyskają Państwo wszelkie informacje dotyczące opłat za studia, a także informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego.

Kanclerz mgr Anna Wojtaszek-Rezler

Tel. (42) 636 33-66 wew. 18

e-mail: kwestor@ws.cosinus.pl

Dyżury Kanclerza:

6.10.2017 r., piątek, godz. 12:00-13:00
14.10.2017 r., sobota, godz. 11:00-12:00
21.10.2017 r., sobota, godz. 12:00-13:00
28.10.2017 r., sobota, godz. 11:00-12:00
5.11.2017 r., niedziela, godz. 14:00-15:00
18.11.2017 r., sobota, godz. 12:00-13:00
25.11.2017 r., sobota, godz. 11:00-12:00
2.12.2017 r., sobota, godz. 12:00-13:00
16.12.2017 r., sobota, godz. 12:00-13:00
29.12.2017 r., piątek, godz. 10:00-11:00
05.01.2018 r., piatek, godz. 14:00-15:00
20.01.2018 r., sobota, godz. 11:00-12:00
09.02.2018 r., piątek, godz. 10:00-11:00
16.02.2018 r., piątek, godz. 13:00-14:00
25.02.2018 r., niedziela, godz.12:00-13:00
03.03.2018 r., piątek, godz. 13:00-14:00
11.03.2018 r., niedziela, godz. 12:00-13:00
25.03.2018 r., niedziela, godz. 12:00-13:00
06.04.2018 r., piątek, godz. 12:00-13:00
13.04.2018 r., piątek, godz. 12;00-13:00
27.04.2018 r., piątek, godz. 13:00 - 14:00
11.05.2018 r., piątek, godz. 10:00 - 11:00
25.05.2018 r., piątek, godz. 14:00 - 15:00
03.06.2018 r., niedziela, godz. 12:00 - 13:00
08.06.2018 r., piątek, godz. 12:00 - 13:00
15.06.2018 r., piątek, godz. 12:00 - 13:00
30.06.2018 r., piątek,  godz.12:00 - 13:00
08.07.2018 r., niedziela, godz. 10:00 - 11:00
20.07.2018 r., piatek, godz. 11:00 - 12:00
08.09.2018 r., sobota, godz. 12:00 - 13:00
21.09.2018 r., piątek, godz. 11:00 - 12:00
28.09.2018 r., piątek, godz. 10:00-11:00
13.10.2018 r., sobota, godz. 10:00 -11:00
09.11.2018 r., piątek, godz. 12:00 - 13:00


 

 

Wpłat z tytułu czesnego za studia należy dokonywać za każdy kolejny miesiąc, do dnia 15-tego danego miesiąca na numer rachunku bankowego: 

Administracja
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002

Socjologia
21 1540 1245 2056 4805 9235 0003