Kwestura

Kanclerz zajmuje się finansami Uczelni.

Tu uzyskają Państwo wszelkie informacje dotyczące opłat za studia, a także informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego.

p.o. Kanclerz mgr Dawid Rezler

Tel. (42) 636 33-66 wew. 18

e-mail: kwestor@ws.cosinus.pl

Dyżury Kanclerza:

12.01.2019 r. godz.16:30-17:00
27.01.2019 r. godz.9:40
3.03.2019 r. niedziela, godz. 13:00-14:00
24.03.2019 r., niedziela, godz. 11:00
6.04.2019 r., sobota 11:30-12:30
24.04.2019 r., środa, godz. 10:00-11:00
11.05.2019 r., sobota, godz. 10:30-11:30Wpłat z tytułu czesnego za studia należy dokonywać za każdy kolejny miesiąc, do dnia 15-tego danego miesiąca na numer rachunku bankowego: 

Administracja
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002