Oferty pracy, staży

Szkolenie

AUTOPREZENTACJA NA RYNKU PRACY –
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ROZMOWY Z PUNKTU WIDZENIA HIRING MANAGERA + Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA PRACY

Data szkolenia: 2019/10/24

Godzina szkolenia: 10.00-14.00

Limit miejsc: 20

Podmiot organizujący: Philips Polska Sp. z o.o.

Miejsce szkolenia: aleja Politechniki 32, I piętro, pokój 114, Łódź

 

 

Jak znaleźć dobrą pracę?

Jak przygotować CV?

Jak dobrze się zaprezentować i czego unikać podczas rekrutacji?

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

Praktyki i staże

                                

 

Portal Praktyk i Staży www.praktyki.lodz.pl jest jedną z inicjatyw programu „Młodzi w Łodzi”. Skierowany jest do studentów i absolwentów łódzkich uczelni, chcących zdobywać doświadczenie zawodowe w najlepszych łódzkich firmach oraz do Pracodawców z Łodzi i okolic, którzy poszukują najlepszych praktykantów i stażystów. Korzystanie z usług serwisu jest zupełnie darmowe.

Kto może z niego korzystać?

1) Kandydaci, rozumiani jako studenci oraz absolwenci łódzkich uczelni wyższych, zainteresowani odbyciem stażu/praktyki w zarejestrowanych w serwisie łódzkich firmach.

oraz:

2) Pracodawcy, którzy spełniają jednocześnie kryteria:

a) posiadają siedzibę, oddział lub filię w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego;
b) oferują praktyki lub staże, które odbywać się będą w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego.

Serwis umożliwia Studentom/Absolwentom:

1) Rejestrację konta – dzięki tej usłudze kandydat ma możliwość założenia swojego profilu z podaniem podstawowych danych osobowych oraz informacji dotyczących uczelni, kierunku i roku studiów, posiadanych umiejętności i zdobytego doświadczenia zawodowego oraz szybkiej aplikacji na wybrane oferty.

2) Wyszukiwanie ofert praktyk i staży oraz przeglądanie profili pracodawców – dzięki wyszukiwarce ofert i pracodawców można wybrać praktyki związane z interesującą Kandydata branżą lub działem firmy. Natomiast p

Szkolenia

Bezpłatne Szkolenie: Asertywność

Data szkolenia: 2019/11/14

Godzina szkolenia: 9.30-13.00

Podmiot organizujący: Infosys Poland

Miejsce szkolenia: aleja Politechniki 32, I piętro, pokój 114, Łódź, Polska

Podczas warsztatów z asertywności uczestnicy dowiedzą się ze asertywność to nie tylko umiejętność mówienia, ale przede wszystkim szanowanie siebie i innych. Poznamy różnicę miedzy postawą asertywną, agresywną i pasywną. Nauczymy się jak na co dzień w sposób grzeczny mówić „nie” i nie spowodować tym dyskomfortu dla drugiej osoby jak również dla siebie.

 

 Szkolenie organizowane jest w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń dla studentów łódzkich uczelni pn. “Twoja kariera w Twoich rękach” realizowanego w ramach programu “Młodzi w Łodzi”.

Formularz aplikacyjny na szkolenie znajduje się na stronie: https://mlodziwlodzi.pl/szkolenia/66419/

Oferty pracy z PUP w Łodzi

Oferty pracy zgłoszone do urzędu zamieszczane są w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi.

Kontakt: biurokarier@ws.cosinus.pl

ABK oferuje wszystkim chętnym indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Korzystając z bezpłatnej pomocy doradcy:

  • będzie Ci łatwiej zaplanować przyszłość zawodową (podjąć decyzje o wyborze, zmianie zawodu, o szkoleniu czy przekwalifikowaniu);
  • będziesz mógł rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe;
  • uświadomisz sobie, jakie masz atuty zawodowe i jak możesz je wykorzystać szukając pracy i przygotowując dokumenty zawodowe.

Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt pod numerem tel. 42 636-33-66

Zadania ABK

Do zadań Akademickiego Biura Karier m.in. należy:

  1. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  2. zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  3. pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.