Oferty pracy, staży

Współpraca

PITax.pl Łatwe podatki to nowoczesnia firma specjalizująca się przede wszystkim w tworzeniu oprogramowania do rozliczeń PIT. Dodatkowo bierze udział w ciekawych projektach. Jednym z nich jest wspieranie Organizacji Pożytku Publicznego w projekcie 'PITax.pl dla OPP'

W związku ze stałym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowego projektu, jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy ze studentami ostatnich lat studiów, studentami studiów zaocznych oraz absolwentami w ramach: 
 
-pracy stałej
-pracy na część etatu
-płatnego stażu
Oferty pracy, staży

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zachęca do udziału w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób pozostających bez zatrudnienia, które nie ukończyły jeszcze 30 lat. Pierwsze rekrutacje rozpoczynają się już w lutym.

Udział w unijnym projekcie to szansa na podniesienie kwalifikacji i kompetencji dostosowanych do wymagań rynku oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Na szczególne wsparcie mogą liczyć osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne oraz o niskich lub bez żadnych kwalifikacji zawodowych.

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/po-wer/poznaj-projekty

SZKOLENIA

SZKOLENIA ZA FREE, czyli studia to za mało, chcę wiedzieć więcej!

Jeśli student chciałby poszerzyć swoją wiedzę, może wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z cyklu „Twoja kariera w Twoich rękach”, organizowanych przy współpracy z partnerami programu Młodzi w Łodzi.

Zarówno aktualne jak i archiwalne szkolenia znajdują się na stronie https://mlodziwlodzi.pl/szkolenia/

Oferty pracy

Płatny staż w sklepie internetowym
  Pracownik Administracyjno-Biurowy 
  Specjalista ds. Administracji
  Pracownik Biurowy
  Pracownik archiwizacji dokumentów
  Asystentka managera
  Asystent/ka Dyrektora
 

czytaj więcej....

Oferty pracy z PUP w Łodzi

Oferty pracy zgłoszone do urzędu zamieszczane są w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi.

Kontakt: biurokarier@ws.cosinus.pl

ABK oferuje wszystkim chętnym indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Korzystając z bezpłatnej pomocy doradcy:

  • będzie Ci łatwiej zaplanować przyszłość zawodową (podjąć decyzje o wyborze, zmianie zawodu, o szkoleniu czy przekwalifikowaniu);
  • będziesz mógł rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe;
  • uświadomisz sobie, jakie masz atuty zawodowe i jak możesz je wykorzystać szukając pracy i przygotowując dokumenty zawodowe.

Aby umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym prosimy o kontakt pod numerem tel. 42 636-33-66

Zadania ABK

Do zadań Akademickiego Biura Karier m.in. należy:

  1. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  2. zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  3. pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.