Biblioteka

biblioteka@ws.cosinus.pl, tel. 42 632-52-20 wew. 44

 

Godziny otwarcia Biblioteki

BIBLIOTEKI WSC - CZERWIEC 2024 r.:
05.06.2024  - środa,  09:00 – 14:00
08.06.2024  - sobota, 10.00 – 15:00
09.06.2024  - niedziela, 09:00 – 13:00
12.06.2024  - środa, 12.00 – 17:00
15.06.2024  - sobota, 10.00 – 15:00
16.06.2024  - niedziela, 09.00 – 13:00
19.06.2024  - środa, 12:00 – 17:00
22.06.2024  - sobota, 10.00 – 15:00
23.06.2024  - niedziela, 09.00 – 13:00
29.06.2024  - sobota, 10.00 – 15:00

BIBLIOTEKA WSC - MAJ 2024 r.

08.05.2024 – środa, 11:00 – 17:00
11.05.2024 – sobota, 10.00 – 15:00
12.05.2024 – niedzielaa, 09:00 – 13:00
15.05.2024 – środa, 11.00 – 17:00
18.05.2024 – sobota, 10.00 – 15:00
22.05.2024 – środa, 11:00 – 17:00
25.05.2024 – sobota, 10.00 – 15:00
26.05.2024 – niedziela, 09.00 – 13:00
29.05.2024 – środa, 11:00 – 17:00

 

Biblioteka rozpoczęła działalność w styczniu 2009 roku.
Gromadzony księgozbiór związany jest tematycznie z ofertą dydaktyczną Uczelni.

Czytelnicy mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu, serwisu prawniczego LexPolonica i czasopism oraz wolny dostęp do księgozbioru.

Wypożyczeń dokonuje się na okres 30 dni. Maksymalna ilość wypożyczonych książek wynosi 5 egzemplarzy.

KONTAKT

Telefon: (42) 636-33-66 w. 44

e-mail biblioteka@ws.cosinus.pl

LOKALIZACJA
Wejście do Biblioteki
od ul.Kopernika 1/3

 

LexPolonica dostępny w Bibliotece Uczelni

Serwis Prawniczy LexPolonica stanowi kompletną bibliotekę legislacyjną prawa polskiego i wspólnotowego wzbogaconą o orzecznictwo sądów polskich, administracji oraz instytucji unijnych, profesjonalne piśmiennictwo LexisNexis oraz wiele dodatkowych informacji prawnych.

Fundamentem serwisu LexPolonica jest bogata zawartość merytoryczna. Przeważająca większość z wysoko cenionych pozycji z takich serii wydawniczych jak: LexisNexis Komentarze Wielkie, Komentarze LexisNexis, Komentarze Praktyczne, Metodyki, Biblioteka Prawnika, Monografie, Prawo w Praktyce oraz Wzory jest umieszczonych w LexPolonica w formie elektronicznej.

Co zawiera LexPolonica? 

» Pełna baza aktów prawnych  :  Wszystkie obowiązujące, uchylone oraz oczekujące przepisy prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim,  a także akty prawa wspólnotowego w języku polskim(opcja) , prawo resortowe, prawo korporacji zawodowych, skany aktów prawnych, uzasadnienia projektów ustaw oraz projekty ustaw V i VI kadencji Sejmu.

» Bogate orzecznictwo  :  W LexPolonica znajdą Państwo orzeczenia sądów polskich oraz administracji, orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a także pisma Ministerstwa Finansów. Dodatkowo przy orzeczeniach znajdą Państwo informacje o tym, czy zostały one powołane w innych sprawach oraz na jakie inne orzeczenia powołano się w uzasadnieniu. (pełna baza orzeczeń w tym orzeczeń administracji niedostępnych w LexSigma)

» Komentarze oraz głosy  :  W serwisie dostępne są pełne wersje  cenionych książkowych komentarzy LexisNexis oraz najbogatsza na rynku baza glos (ponad 3800 glos oraz ponad 10000 informacji o glosach). Ponad 450 książkowych komentarzy podzielonych zostało na artykuły i punkty co w sumie daje około 30 tys. odniesień do przepisów prawnych.  (największa baza komentarzy i glos pełnotekstowych  na rynku) – KOMENTARZE JAKO STANDARD W LEXPOLONICA MAXIMA !

» Wzory umów i pism  :  Obszerny zbiór przykładowych umów  i gotowych do zastosowania wzorów (ponad 6000 z większością edytowalnych) pełnomocnictw, wniosków, pozwów, zgłoszeń, oświadczeń, wezwań, skarg i wielu innych dokumentów niezbędnych w pracy prawnika.

» Wskaźniki i kalkulatory  :  Edytowalne wzory oraz samoliczące formularze PIT, CIT i VAT, wskaźniki wynikające z prawa krajowego i miejscowego (wysokość składek, stóp procentowych, diet), a także kalkulatory wynagrodzenia, odsetek i opłat sądowych. 

» Wyszukiwarka Instytucji  :  Unikatowe narzędzie umożliwiające znalezienie właściwej miejscowo instytucji dla dowolnego adresu. Sądy, prokuratury, samorządowe kolegia odwoławcze, urzędy skarbowe oraz kancelarie komornicze – wszystkie dane w jednym miejscu. (Tylko w LexPolonica)

» Aktualności Prawne  :  Codziennie aktualizowany serwis Aktualności Prawne online to idealne narzędzie do monitorowania zmian w przepisach prawnych. Omówienie najważniejszych zmian w prawie w podziale na grupy tematyczne, przepisy wchodzące w życie, zmieniane, uchylone – podstawowe narzędzie pracy każdego prawnika.

» Klauzule niedozwolone  :  W LexPolonica dostępny jest już pełny zbiór wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych. Rejestr prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Konkurencji i  Konsumentów i zawiera ponad 2100 klauzul. Obejmuje te postanowienia umów, które Sąd Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów uznał za niedozwolone w obrocie przedsiębiorców z konsumentami. 

LexPolonica to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie.
Stanowi najlepsze źródło informacji o prawie i jego wykładni.

ACADEMICA - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

                                                                                                     
Biblioteka Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi  zaprasza do bezpłatnego korzystania z cyfrowej wypożyczalni książek naukowych, czasopism, dokumentów życia społecznego, grafiki, fotografii, rękopisów i innych dokumentów  w ramach systemu ACADEMICA.

Udostępnianie możliwe jest w celach badawczych lub poznawczych na terenie Biblioteki.

Z zasobów mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani na platformie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA BN. Rejestracji dokonuje pracownik Biblioteki WSC.

Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.                                                         

W wypożyczalni międzybibliotecznej Academica udostępniane są przede wszystkim publikacje z lat 1990-2012: podręczniki akademickie, prace naukowe, wybrane czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wszystkich dziedzin wiedzy. Twórcy systemu umożliwiają w ten sposób szerszy dostęp w szczególności do niskonakładowych książek i czasopism naukowych, jak również do publikacji naukowych niedostępnych w handlu tym bibliotekom, które nie posiadają ich w swoich zasobach.

Zasoby Academiki powiększają się systematycznie, każdego dnia o kilkaset publikacji.         

                                                                          

Regulamin Biblioteki oraz opłaty

 Regulamin Biblioteki WSC w Łodzi

 Zarządzenie Kanclerza WS COSINUS nr 36 w sprawie opłat z tytułu korzystania z Biblioteki Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi