Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe z możliwością 80% dofinansowania!
 

Projekt Strefa RozwoYou jest realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Strefa RozwoYou dotuje do 80% wysokości budżetów szkoleniowych firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz z wkładem własnym MŚP) na pracownika.

Środki przekazywane w formie bonów rozwojowych można wydać na studia podyplomowe.

Wsparcie kierowane jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego

 

Już 2 listopada 2017 r. rusza drugi nabór wniosków na dofinansowanie do 80% szkoleń i studiów podyplomowych w Strefie RozwoYu.

Nie czekaj. Aplikuj!

Do 6tys. zł na pracownika!

Szczegóły na stronie internetowej: strefarozwoju.lodz.pl

Zapraszamy na kierunki: 

  • Prawo i administracja dla przedsiębiorców i menadżerów
  • Administracja samorządowa
  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Praca i zabezpieczenia społeczne
  • Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
  • Administracja finansów publicznych
  • Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych