E-learning w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi

Władze Uczelni wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wprowadzają nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu (e-learning), jako wspomaganie procesu dydaktyki. Tego rodzaju kształcenie doskonale uzupełnia tradycyjny proces nauczania. W naszej Uczelni większość wykładów będzie odbywała się w ten właśnie sposób, natomiast niektóre wykłady oraz wszystkie ćwiczenia, lektoraty i konwersatoria będą przebiegały w tradycyjnej formie.

Obowiązującym w tym zakresie aktem jest zarządzenie nr 2/09/2013 Rektora Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi z dnia 2.09.2013 r. w sprawie zasad kształcenia przy zastosowaniu metod i technik kształcenia na odległość w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi-  

Materiały e-learningowe znajdują się na stronie: https://ws.cosinus.pl/Student/E-learning/Administracja

 

Przed przystąpieniem do nauki student uzyskuje login i hasło, które umożliwią mu dostęp do materiałów wykładowych realizowanych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią podstawę do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia. Pobieranie materiałów wykładowych nie wiąże się z koniecznością korzystania ze specjalistycznego oprogramowania. Można pracować na dowolnym komputerze używanym do przeglądania innych stron internetowych, przy użyciu dowolnej przeglądarki.

 Główne korzyści dla studentów uczących się on-line:
» korzystanie z materiałów o każdej porze i w każdym miejscu,
» ograniczenie kosztów związanych z dojazdem i   noclegiem,
» e-learning uczy systematyczności i samodyscypliny,
» materiały dostępne 7 dni w tygodniu, 24h na dobę
» możliwość połączenia nauki z pracą lub obowiązkami domowymi