Wymagane dokumenty

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w Wyższej Szkole COSINUS  w Łodzi na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 została zakończona.

Jednocześnie informujemy, iż następna rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 rozpocznie się 1 czerwca 2020 roku.

W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą osoby, którzy przedłożą dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych oraz złożą następujące dokumenty:

  1. poświadczoną przez uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu lub dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o studia
  2. trzy aktualne kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów
  3. ankietę osobową na formularzu, obowiązującym w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi
  4. kopię dowodu wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
  5. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej
  6. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie indeksu

Opłaty można uiścić na konto Uczelni bądź w Dziekanacie w trakcie składania dokumentów.

Numer konta:
48 1540 1245 2056 4805 9235 0002

Wymagane dokumenty dla cudzoziemców