Godziny pracy Dziekanatu:

Godziny otwarcia Dziekanatu w lutym 2020 r.:

ŚRODA - 8:00-14:00
CZWARTEK - 10:00-18:00
PIĄTEK - 8:00-15:00

SOBOTA:
1.02. - 8:00-15:00

15.02.- 8:00-15:00

NIEDZIELA:
2.02. - 8:00-10:00

16.02.- 8:00-14:00

 

 

 

Dziekan

 DZIEKAN

mgr Jakub Jasiński
Dyżury:
14.09.2019 r., godz. 10:00-12:00
18.10.2019 r., godz. 13:30-14:40
16.11.2019 r., godz. 13:00-14:30
30.11.2019 r., godz. 13:00-14:30
 

 

Dziekanat Wyższej Szkoły COSINUS
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81

Tel. (0-42) 636 33 66
dziekanat@ws.cosinus.pl
 

Kierownik Dziekanatu:
Katarzyna Micuła
k.micula@ws.cosinus.pl


Dział Nauczania:
mgr inż. Monika Kacperska

tel.: 042 636 33 66
m.kacperska@ws.cosinus.pl

 

Numer rachunku

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
75 1540 1245 2056 4805 9235 0001