Godziny pracy Dziekanatu:

Godziny otwarcia Dziekanatu w marcu 2020 r.:

ŚRODA - 8:00-14:00
CZWARTEK - 10:00-18:00
PIĄTEK - 8:00-15:00

SOBOTA:
14.03. - 8:00-15:00

15.03.- 8:00-15:00

28.03. - 8:00-15:00

NIEDZIELA:
1.03. - 8:00-14:00

15.03.- 8:00-14:00

29.03.- 8:00-14:00

Dziekan

 DZIEKAN

mgr Jakub Jasiński

dziekan@ws.cosinus.pl
 

 

Dziekanat Wyższej Szkoły COSINUS
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81

Tel. (0-42) 636 33 66
dziekanat@ws.cosinus.pl
 

Kierownik Dziekanatu:
Katarzyna Micuła
k.micula@ws.cosinus.pl


Dział Nauczania:
mgr inż. Monika Kacperska

tel.: 042 636 33 66
m.kacperska@ws.cosinus.pl

 

Numer rachunku

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
75 1540 1245 2056 4805 9235 0001