Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na semestr zimowy

roku akademickiego 2019/2020 została zakończona.


Jednocześnie informujemy, iż następna rekrutacja roku akademickiego 2020/2021
rozpocznie się 1 czerwca 2020 r.

 

Chcesz podjąć studia pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym?
Zastanawiasz się nad wyborem Uczelni?
W Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi znajdziesz to czego szukasz!

Celem naszej Uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie. Realizujemy go poprzez przygotowanie stosownego zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Staramy się, aby treści kształcenia, zgodne z obranymi specjalnościami, były dostosowane do wymogów aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Pragniemy zapewnić Państwu łatwy dostęp do studiów wyższych, dlatego wysokość opłat z tytułu czesnego jest bardzo konkurencyjna.

W ramach kierunku administracja proponujemy do wyboru specjalności:

 • administracja samorządowa
 • praca i zabezpieczenia społeczne
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • administracja finansów publicznych
 • integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 • prawo i administracja dla przedsiębiorców

Informator Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

Opłaty znajdziesz w zakładce Rekrutacja->Płatności, Promocje

Wymagane dokumenty na studia 2019/2020

WSC oferuje:

 • Zajęcia E-learning
 • Pomoc dla osób niepełnosprawnych
 • Małe grupy
 • Niepowtarzalna atmosfera studiowania
 • Bogata oferta specjalności
 • Profesjonalna kadra naukowa
 • Rzetelna obsługa dziekanatu
 • Korzystna lokalizacja (Centrum)
 • Karta rabatowa dla studentów

 

E-learning

Rozpocznij studia z wykorzystaniem Internetu!!!

Uczelnia wprowadziła nauczanie e-learning, jako wspomaganie procesu dydaktyki. Tego rodzaju kształcenie doskonale uzupełnia tradycyjny proces nauczania. W naszej Uczelni większość wykładów będzie odbywała się w ten właśnie sposób, natomiast niektóre wykłady oraz wszystkie ćwiczenia będą przebiegały w tradycyjnej formie.

Przed przystąpieniem do nauki student uzyskuje login i hasło, które umożliwią mu dostęp do materiałów wykładowych realizowanych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią podstawę do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia. Pobieranie materiałów wykładowych nie wiąże się z koniecznością korzystania ze specjalistycznego oprogramowania. Można pracować na dowolnym komputerze używanym do przeglądania innych stron internetowych, przy użyciu dowolnej przeglądarki.

Główne korzyści dla studentów uczących się on-line:

» korzystanie z materiałów o każdej porze i w każdym miejscu,
» ograniczenie kosztów związanych z dojazdem i   noclegiem,
» e-learning uczy systematyczności i samodyscypliny,
» materiały dostępne 7 dni w tygodniu, 24h na dobę
» możliwość połączenia nauki z pracą lub obowiązkami domowymi