Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja 2019/2020 w Wyższej Szkole COSINUS w Łodzi rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

Podejmij studia na kierunku administracja.

W ramach kierunku administracja proponujemy do wyboru specjalności:

  • administracja samorządowa
  • praca i zabezpieczenia społeczne
  • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • administracja finansów publicznych
  • integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
  • prawo i administracja dla przedsiębiorców

 

E-learning

Rozpocznij studia z wykorzystaniem Internetu!!!

Uczelnia wprowadziła nauczanie e-learning, jako wspomaganie procesu dydaktyki. Tego rodzaju kształcenie doskonale uzupełnia tradycyjny proces nauczania. W naszej Uczelni większość wykładów będzie odbywała się w ten właśnie sposób, natomiast niektóre wykłady oraz wszystkie ćwiczenia będą przebiegały w tradycyjnej formie.

Przed przystąpieniem do nauki student uzyskuje login i hasło, które umożliwią mu dostęp do materiałów wykładowych realizowanych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią podstawę do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia. Pobieranie materiałów wykładowych nie wiąże się z koniecznością korzystania ze specjalistycznego oprogramowania. Można pracować na dowolnym komputerze używanym do przeglądania innych stron internetowych, przy użyciu dowolnej przeglądarki.

Główne korzyści dla studentów uczących się on-line:

» korzystanie z materiałów o każdej porze i w każdym miejscu,
» ograniczenie kosztów związanych z dojazdem i   noclegiem,
» e-learning uczy systematyczności i samodyscypliny,
» just in time learning