Zasady i tryb przyjmowania na studia

Rok akademicki 2022/2023

Uchwała Senatu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla cudzoziemców na kierunku administracja w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Senatu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku administracja w roku akademickim 2022/2023

Rok akademicki 2021/2022

Uchwała Senatu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku administracja w roku akademickim 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021

Uchwała Senatu z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku administracja w roku akademickim 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

Uchwała Senatu z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku administracja w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Senatu z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla cudzoziemców na kierunku administracja w roku akademickim 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

UCHWAŁA NR 2/2017 Z DNIA 23 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie: przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku administracja w roku akademickim 201812019.

UCHWAŁA NR 3/2017 Z DNIA 23 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie: przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla cudzoziemców na kierunku administracja w roku akademickim 201812019.