STATUT UCZELNI

  Statut Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi przyjety uchwałą nr 5/2022 z dnia 21 paździerika 2022 r.

Statut Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi przyjety uchwałą nr 1/2020 z dnia 11 stycznia 2020 r.

 Uchwała Senatu nr 1/2020 z dnia 11 stycznia 2020 r.

Statut Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi od 1.10.2019 r.

 

 

 

 


 

 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY COSINUS W ŁODZI z siedzibą w Łodzi przyjety uchwałą nr 7/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.