STATUT UCZELNI

UCHWAŁA SENATU

WYŻSZEJ SZKOŁY COSINUS W ŁODZI

NR 7/2015

Z DNIA 29 CZERWCA 2015 ROKU

Senat Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

            na posiedzeniu Senatu w dniu 29 czerwca 2015 roku w siedzibie uczelni

            w sprawie:

uchwalenia Statutu Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

 

postanowił:

§ 1.

Przyjąć Statut Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi.


§ 2.

Statut Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania: STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY COSINUS W ŁODZI z siedzibą w Łodzi

 


Utworzono: 2018-10-02 04:44:00.433 przez kamil kubacki Zmieniono: 2018-10-02 09:37:31.100 przez kamil kubacki Dziennik zmian