Regulamin Studiów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi-obowiązujący od 1.10.20222 r.

Uchwała Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Studiów wraz z Uchwałą Samorządu Studenckiego

  Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi -obowiązujący od 1.10.2022 r.

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi

Strategia rozwoju Uczelni

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia:
Opis dyplomu studiów I stopnia
Opis techniczny zabezpieczeń dyplomu studiów I stopnia