Opłaty w roku akademickim 2023/2024

Kandydat na studia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za:
a) przeprowadzenie rekrutacji - 85 zł
b) wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł
c) wydanie indeksu – 4 zł

I semestr 349 zł /msc
II semestr  349 zł/msc
III semestr 399 zł/msc
IV semestr 399 zł/msc
V semestr 449 zł/ms
VI semestr 449 zł/msc

Opłaty dla studentów  rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Opłaty dla studentów  cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Opłaty archiwum

Opłaty w roku akademickim 2022/2023

Kandydat na studia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za:
a) przeprowadzenie rekrutacji - 85 zł -Kandydat zostanie zwolniony z opłaty w przypadku złożenia kompletu dokumentów do 31.07.2022 r.
b) wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł
c) wydanie indeksu – 4 zł

Wysokość czesnego:
I semestr:

- 259 zł /msc– dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus
-309 zł/msc
II semestr 309 zł/ms
III semestr 349 zł/msc
IV semestr 349 zł/msc
V semestr 399 zł/msc
VI semestr 399 zł/msc

Możliwość wnoszenia opłat za cały semestr bądź w miesięcznych ratach.
Miesięczne opłaty wnosi się do 15-go każdego miesiąca.

Opłaty dla studentów  rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Opłaty dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Opłaty w roku akademickim 2021/2022

Kandydat na studia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za:
a) przeprowadzenie rekrutacji - 85 zł -Kandydat zostanie zwolniony z opłaty w przypadku złożenia kompletu dokumentów do 31.01.2021 r.
b) wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł
c) wydanie indeksu – 4 zł

Wysokość czesnego:
I semestr:

- 209 zł /msc– dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus
-259 zł/msc
II semestr 309 zł/ms
III semestr 349 zł/msc
IV semestr 349 zł/msc
V semestr 399 zł/msc
VI semestr 399zł/msc

Możliwość wnoszenia opłat za cały rok akademicki, za cały semestr bądź w miesięcznych ratach.
Miesięczne opłaty wnosi się do 15-go każdego miesiąca.

Rok studiów Płatność za rok Uwagi
  I   2999 zł   2799 zł- dotyczy absolwentów sieci     szkół Cosinus
  II   3699 zł  
  III   4299 zł  

 

2020/2021

Kandydat na studia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za:

    a) przeprowadzenie rekrutacji - 85 zł
    b) wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł
    c) wydanie indeksu – 4 zł

Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów na studia do 31 lipca 2021 r. będą zwolnieni z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

PROMOCJE dla nowych studentów:

  • Wpisowe 0 zł
  • Przeprowadzenie rekrutacji 0 zł przy zapisie do końca lipca 2021 r.
  • 5 % zniżki w przypadku płatności za cały semestr
  • Nawet do 100% zniżki w czesnym za przyprowadzenie znajomych
  • I semestr gratis
  • Zniżka czesnego za I semestr dla absolwentów szkół Cosinus
  • Promocja dla aktywnych – zdobądź dodatkowe kwalifikacje i otrzymaj zniżkę w opłacie czesnego
  • Promocja „Studia 40 plus”

Płatne za rok akademicki z góry, jednorazowo do 31 października danego roku dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2021 r.

Kierunek Rok Płatność za rok Uwagi
Administracja I 2999 zł  
2799 zł Dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus
II 3699 zł  
III 4299 zł
 

Opłaty semestralne dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2021 r.

Semestr Płatność za miesiąc

Płatność za semestr z góry
(po uwzględnieniu 5% zniżki)

Uwagi
I 209 zł 993 zł Dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus
259 zł 1230 zł Wysokość czesnego dla osób nie będących absolwentami szkół Cosinus
II 309 zł 2055 zł  
III 349 zł 1658 zł  
IV 349 zł 2321 zł  
V 399 zł 1895 zł  
VI 399 zł 2653 zł