Opłaty w roku akademickim 2020/2021

Kandydat na studia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za:

    a) przeprowadzenie rekrutacji - 85 zł
    b) wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł
    c) wydanie indeksu – 4 zł

Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów na studia do 31 lipca 2020 r. będą zwolnieni z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

PROMOCJE dla nowych studentów:

  • Wpisowe 0 zł
  • Przeprowadzenie rekrutacji 0 zł przy zapisie do końca lipca 2020 r.
  • 5 % zniżki w przypadku płatności za cały semestr
  • Nawet do 100% zniżki w czesnym za przyprowadzenie znajomych
  • I semestr gratis
  • Zniżka czesnego za I semestr dla absolwentów szkół Cosinus
  • Promocja dla aktywnych – zdobądź dodatkowe kwalifikacje i otrzymaj zniżkę w opłacie czesnego
  • Promocja „Studia 40 plus”

Płatne za rok akademicki z góry, jednorazowo do 31 października danego roku dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2020 r.

Kierunek Rok Płatność za rok Uwagi
Administracja I 2599 zł  
2399 zł Dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus
II 3299 zł  
III 3889 zł
 

Opłaty semestralne dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2020 r.

Semestr Płatność za miesiąc

Płatność za semestr z góry
(po uwzględnieniu 5% zniżki)

Uwagi
I 179 zł 851 zł Dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus
229 zł 1088 zł Wysokość czesnego dla osób nie będących absolwentami szkół Cosinus
II 279 1856  
III 329 1563  
IV 329 2188  
V 379 1801  
VI 379 1895  


Utworzono: 2018-10-02 04:11:01.290 przez SuperUser Account Zmieniono: 2020-06-25 01:52:49.337 przez Katarzyna Micuła Dziennik zmian

Opłaty w roku akademickim 2018/2019

Opłaty roczne dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2018 r. 

Kierunek Rok Płatność za rok Uwagi
Administracja I 2599 zł  
2399 zł Dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus
II 3299 zł  
III 3889 zł  

Opłaty semestralne dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2018 r.

Kierunek Semestr Płatność za miesiąc Płatność za
semestr z góry
(po uwzględnieniu 5 % zniżki)
Uwagi
Administracja I 179 zł 1

0 zł 2
851 zł Dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus:
1 Wariant 1 – czesne za I semestr wynosi 179 złotych miesięcznie,
2 Wariant 2 – czesne za I semestr wynosi  0 złotych miesięcznie, pod warunkiem ukończenia całego toku studiów, tj. sześciu semestrów, w przeciwnym wypadku student zobowiązany jest do uiszczenia czesnego za cały I semestr studiów w wysokości 300 złotych miesięcznie.
Wybór wariantów płatności za I semestr studiów  następuje poprzez deklarację    w umowie ze studentem.
 

Utworzono: 2018-10-02 04:17:05.110 przez SuperUser Account Zmieniono: 2019-06-07 02:40:19.497 przez Katarzyna Micuła Dziennik zmian