Opłaty roczne

Płatne za rok akademicki z góry, jednorazowo do 31 października danego roku) dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2018 r.

Kierunek Rok Płatność za rok Uwagi
Administracja I 2599 zł  
2399 zł Dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus
II 3299 zł  
III 3889 zł
 

Utworzono: 2018-10-02 04:11:01.290 przez SuperUser Account Zmieniono: 2018-10-02 04:13:35.727 przez SuperUser Account Dziennik zmian

Opłaty semestralne

Opłaty semestralne dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2018 r.

Kierunek Semestr Płatność za miesiąc Płatność za
semestr z góry
(po uwzględnieniu 5 % zniżki)
Uwagi
Administracja I 179 zł 1

0 zł 2
851 zł Dotyczy absolwentów sieci szkół Cosinus:
1 Wariant 1 – czesne za I semestr wynosi 179 złotych miesięcznie,
2 Wariant 2 – czesne za I semestr wynosi  0 złotych miesięcznie, pod warunkiem ukończenia całego toku studiów, tj. sześciu semestrów, w przeciwnym wypadku student zobowiązany jest do uiszczenia czesnego za cały I semestr studiów w wysokości 300 złotych miesięcznie.
Wybór wariantów płatności za I semestr studiów  następuje poprzez deklarację    w umowie ze studentem.
 

Utworzono: 2018-10-02 04:17:05.110 przez SuperUser Account Zmieniono: 2018-10-02 04:18:23.330 przez SuperUser Account Dziennik zmian