WersjaData wpisu / autorOpis
3 2019-10-31 17:13:24
Katarzyna Micuła
Aktualizacja treści Informacje o podmiocie
Zapisane wartości:
Treść:

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

REGON:100548976
NIP:7272729747

Adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81
Tel: (0-42) 636-33-66

Adres WWW: https://ws.cosinus.pl
E-mail: dziekanat@ws.cosinus.pl

 

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi została utworzona na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-04-4001-16/08 z dnia 04 lipca 2008 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-07-4001-99/08 z dnia 15 lipca 2008 r., szkoła została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 198. Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr DSW-3-07-411-226/08 z dnia 15 lipca 2008 r.), z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Senat uczelni oraz regulamin studiów (przyjęty uchwałą Senatu WSC).

1 października 2008 r. Uczelnia rozpoczęła pierwszy rok akademicki.

Stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych, konieczna stała się zmiana numerów rejestrowych wszystkich uczelni. Aktualny numer w rejestrze Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi to 349.


Wersja: 3
Status: 1
Opublikowany?: True
Podsumowanie:
2 2018-12-16 17:39:04
Katarzyna Micuła
Aktualizacja treści Informacje o podmiocie
Zapisane wartości:
Treść:

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

REGON:100548976
NIP:7272729747

Adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81
Tel: (0-42) 636-33-66

Adres WWW: https://ws.cosinus.pl
E-mail: dziekanat@ws.cosinus.pl

Godziny otwarcia Dziekanatu:

sobota (zjazdy stacjonarne) - 8.00- 15.30
niedziela (zjazdy stacjonarne) - 8.00- 14.00


Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi została utworzona na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-04-4001-16/08 z dnia 04 lipca 2008 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-07-4001-99/08 z dnia 15 lipca 2008 r., szkoła została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 198. Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr DSW-3-07-411-226/08 z dnia 15 lipca 2008 r.), z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Senat uczelni oraz regulamin studiów (przyjęty uchwałą Senatu WSC).

1 października 2008 r. Uczelnia rozpoczęła pierwszy rok akademicki.

Stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych, konieczna stała się zmiana numerów rejestrowych wszystkich uczelni. Aktualny numer w rejestrze Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi to 349.


Wersja: 2
Status: 1
Opublikowany?: True
Podsumowanie:
1 2018-10-02 16:05:59
SuperUser Account
Aktualizacja treści
Zapisane wartości:
Treść:

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

REGON:100548976
NIP:7272729747

Adres: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81
Tel: (0-42) 636-33-66

Adres WWW: https://ws.cosinus.pl
E-mail: dziekanat@ws.cosinus.pl

Godziny otwarcia Dziekanatu:

poniedziałek - nieczynny
wtorek - 8.00-15.30
środa - 10.00-18.00
czwartek - 8.00-15.30
piątek - 10.00-18.00
sobota - 8.00- 15.30
niedziela - 8.00- 14.00


Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi została utworzona na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-04-4001-16/08 z dnia 04 lipca 2008 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-07-4001-99/08 z dnia 15 lipca 2008 r., szkoła została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 198. Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr DSW-3-07-411-226/08 z dnia 15 lipca 2008 r.), z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez Senat uczelni oraz regulamin studiów (przyjęty uchwałą Senatu WSC).

1 października 2008 r. Uczelnia rozpoczęła pierwszy rok akademicki.

Stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych, konieczna stała się zmiana numerów rejestrowych wszystkich uczelni. Aktualny numer w rejestrze Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi to 349.


Wersja: 1
Status: 1
Opublikowany?: True