Studium Języków Obcych

O studium

Zespół nasz składa się obecnie z 7 lektorów. Są wśród nas egzaminatorzy TELC, tłumacze przysięgli oraz  autorzy skryptów. Systematycznie bierzemy udział w konferencjach naukowych, metodycznych - również jako prelegenci wygłaszamy referaty oraz wykonujemy tłumaczenia. Jesteśmy zapraszani jako fachowcy do wydawania oceny merytorycznej i recenzji wielu podręczników do nauki języków obcych. Pracujemy według programów autorskich, opierając się na najlepszych z dostępnych na rynku podręcznikach oraz wytycznych Rady Europy - głównie jest to kontynuacja nauczania języka, doskonalenie komunikacji językowej, autoprezentacja oraz leksyka fachowa.

Wszystko to jest możliwe dzięki solidnemu przygotowaniu metodycznemu naszego Zespołu.

Pozostajemy w ścisłym kontakcie z metodykami takich instytucji jak British Council, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego, Goethe Institut, Instytut Austriacki.

Kierownik Studium: mgr inż. Monika Kacperska

Zespoły lektorskie:

Zespół lektorów języka angielskiego:
mgr Beata Berska
mgr Jacek Majewski

Zespół lektorów języka rosyjskiego:
mgr Aneta Hejniak
mgr Anastazja Rogulska

Zespół lektorów języka niemieckiego:
mgr Wanda Okoń