Informacje ogólne

Studia podyplomowe dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorców i ich pracowników
 

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, w cyklu weekendowym.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy na kierunki: 

  • Prawo i administracja dla przedsiębiorców i menadżerów
  • Administracja samorządowa
  • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Praca i zabezpieczenia społeczne
  • Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
  • Administracja finansów publicznych
  • Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Studia mogą być sfinansowane do 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Aby otrzymać dofinansowanie do studiów należy zapisać się poprzez Bazę Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Oferty studiów podyplomowych dostępne są na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/