Dokumenty i zapisy

O przyjęciu kandydata na studia decyduje komplet złożonych dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych,
  • 2 fotografie.

Opłaty za studia podyplomowe należy wnosić na rachunek bankowy:


Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Uczelni
tel.: 42 6363366