Rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/2024

Miesięczna wysokość czesnego w roku akademickim 2023/2024:

I semestr 349 zł /msc
II semestr  349 zł/msc
III semestr 399 zł/msc
IV semestr 399 zł/msc
V semestr 449 zł/msc
VI semestr 449 zł/msc

Miesięczne opłaty wnosi się do 15-go każdego miesiąca.

Wysokość opłat dla kandydatów w roku akademickim 2023/2024

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są na rachunek bankowy Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi, ul. Wólczańska 81, o numerze 48 1540 1245 2056 4805 9235 0002, prowadzonym w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

Wysokość opłat dla kandydatów cudzoziemców w roku akademickim 2023/2024

Zachęcamy do korzystania z ulg i promocji w naszej Uczelni:

 • Wpisowe 0 zł
 • I semestr gratis
 • 5 % zniżki w przypadku płatności za cały semestr
 • 5% zniżki w czesnym za przyprowadzenie znajomych do szkoły policealnej
 • Nawet do 100% zniżki w czesnym za przyprowadzenie znajomych do WSC
 • Promocja dla aktywnych studentów – zdobądź dodatkowe kwalifikacje i otrzymaj zniżkę w opłacie czesnego
 • Promocja "Studia 40 plus"

Bogaty program stypendialny

Studiując w WS COSINUS możecie Państwo skorzystać także z bogatego systemu stypendialnego oferowanego przez Uczelnię.

Dysponujemy środkami na:

 • stypendia socjalne,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi.

Zapisując się do nas możesz liczyć na wysokie stypendia

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych od 600 zł
Stypendium socjalne od 600 zł
Stypendium rektora dla najlepszych studentów osiągających wysokie wyniki w nauce od 600 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu zdarzeń losowych (urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadek, choroba, kradzież i inne) od 600 zł

Więcej informacji dotyczących stypendium znajduje się w zakładce Student-> Stypendia
Kwoty stypendiów pozwalają na częściowe i/lub całkowite pokrycie kosztów związanych z kształceniem.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia studiów licencjackich całkowicie bezpłatnie.

Studenci Wyższej Szkoły COSINUS, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, korzystają z dofinansowań PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) .