Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023

Wysokość czesnego:

I semestr:
- 259 zł /msc– dotyczy absolwentów się szkół Cosinus
- 309 zł/msc
II semestr 309 zł/msc
III semestr 349 zł/msc
IV semestr 349 zł/msc
V semestr 399 zł/msc
VI semestr 399 zł/msc

Miesięczne opłaty wnosi się do 15-go każdego miesiąca.

Wysokość opłat dla kandydatów w roku akademickim 2022/2023

Wysokość opłat dla kandydatów cudzoziemców w roku akademickim 2022/2023

Zachęcamy do korzystania z ulg i promocji w naszej Uczelni:

 • Wpisowe 0 zł
 • Opłata rekrutacyjna 0 zł przy złożeniu kompletu dokumentów do 31 lipca 2022 r.
 • Niskie czesne już od 259 zł/msc
 • I semestr gratis
 • 5 % zniżki w przypadku płatności za cały semestr
 • Nawet do 100% zniżki w czesnym za przyprowadzenie znajomych
 • Promocja dla aktywnych studentów – zdobądź dodatkowe kwalifikacje i otrzymaj zniżkę w opłacie czesnego
 • Promocja "Studia 40 plus"

Bogaty program stypendialny

Studiując w WS COSINUS możecie Państwo skorzystać także z bogatego systemu stypendialnego oferowanego przez Uczelnię.

Dysponujemy środkami na:

 • stypendia socjalne,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi.

Zapisując się do nas możesz liczyć na wysokie stypendia

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych od 600 zł
Stypendium socjalne od 600 zł
Stypendium rektora dla najlepszych studentów osiągających wysokie wyniki w nauce od 600 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu zdarzeń losowych (urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadek, choroba, kradzież i inne) od 600 zł

Więcej informacji dotyczących stypendium znajduje się w zakładce Student-> Stypendia
Kwoty stypendiów pozwalają na częściowe i/lub całkowite pokrycie kosztów związanych z kształceniem.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia studiów licencjackich całkowicie bezpłatnie.

Studenci Wyższej Szkoły COSINUS, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, korzystają z dofinansowań PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) .