Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022

Wysokość czesnego:

I semestr:
- 209 zł /msc– dotyczy absolwentów się szkół Cosinus
- 259 zł/msc
II semestr 309 zł/msc
III semestr 349 zł/msc
IV semestr 349 zł/msc
V semestr 399 zł/msc
VI semestr 399zł/msc

Możliwość wnoszenia opłat za cały rok akademicki, za cały semestr bądź w miesięcznych ratach.

Miesięczne opłaty wnosi się do 15-go każdego miesiąca.

Wysokość opłat dla kandydatów w roku akademickim 2021/2022

Zachęcamy do korzystania z ulg i promocji w naszej Uczelni:

 • Wpisowe 0 zł
 • Opłata rekrutacyjna 0 zł przy złożeniu kompletu dokumentów do 31 lipca 2021 r.
 • Niskie czesne już od 209 zł/msc
 • I semestr gratis
 • 5 % zniżki w przypadku płatności za cały semestr
 • Nawet do 100% zniżki w czesnym za przyprowadzenie znajomych
 • Promocja dla aktywnych studentów – zdobądź dodatkowe kwalifikacje i otrzymaj zniżkę w opłacie czesnego
 • Promocja "Studia 40 plus"

Bogaty program stypendialny

Studiując w WS COSINUS możecie Państwo skorzystać także z bogatego systemu stypendialnego oferowanego przez Uczelnię.

Dysponujemy środkami na:

 • stypendia socjalne,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi.

Zapisując się do nas możesz liczyć na wysokie stypendia

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych od 400 zł do 600 zł
Stypendium socjalne od 350 zł do 700 zł
Stypendium rektora dla najlepszych studentów osiągających wysokie wyniki w nauce od 400 zł do 600 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu zdarzeń losowych (urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadek, choroba, kradzież i inne) do 1000 zł

Więcej informacji dotyczących stypendium znajduje się w zakładce Student-> Stypendia
Kwoty stypendiów pozwalają na częściowe i/lub całkowite pokrycie kosztów związanych z kształceniem.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia studiów licencjackich całkowicie bezpłatnie.

Studenci Wyższej Szkoły COSINUS, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, korzystają z dofinansowań PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) .