Profil kształcenia.

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi specjalizuje się w kształceniu na kierunku

ADMINISTRACJA

działającego w strukturach Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Uczelnia oferuje studia niestacjonarne I stopnia w zakresie określonych specjalności:

Specjalności studiów (do wyboru) w ramach kierunku Administracja:
- Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa
  osób niepełnosprawnych
- Administracja finansów publicznych,
- Administracja samorządowa,
- Praca i zabezpieczenia społeczne,
- Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 - Prawo i administracja dla przedsiębiorców 

 

OPIEKUNOWIE ROKU STUDIÓW NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

Opiekun I roku studiów:
dr Iwona Sobczyk

Opiekun II roku studiów:
dr Sławomir Pawłowski

Opiekun III roku studiów:
dr Dariusz Michta